Klubbstyrelsen

Ordförande: 

 Göran Eriksson


 Sekreterare: 

Sasa Popovic


 Kassör: 

Josef Kanberg


 Revisor: 

Eric Andersen & Stina Berglöf
 

Suppleanter: 

Annika Höglind & Ingemar Andersen


  Valberedning: 

Rajen Khunti & William Svanqvist