Karate

Karate härstammar från Okinawa Japan med influenser från Kina, Indien m.fl. områden. Den moderna karaten kan sägas härstamma från Itosu Anko ( 1831 - 1915 ). Han fick myndigheterna på Okinawa att gå med på att införa karate på skolschemat. För att kunna undervisa barn förenklade han kata och skapade Pinan kata, 5 stycken. En av hans elever Gichin Funakoshi introducerade senare karate på japanska fastlandet med en uppvisning 1921 och startade undervisning där år 1922. I sin tur, en av Funakoshis elever Hiromi Ohtsuka, 10 dan, bildade Wadoryu, den stil vi idag tränar.


Wadoryu

År 1938 grundlades Wadoryu Karatejutsu och registrerades officiellt som karatestil 1940. Senare flyttade en av Ohtsuka's elever, Shingo Ohgami 8 dan, år 1969 till Sverige och startade Karateklubb Samurai Dojo och Svenska Karatedo Wadokai.


Strömkarlens Karateklubb

Bildades 1982 av Göran Eriksson, 3:e dan, elev till Shingo Ohgami.

Klubbens första dojo var gymnastiksalen i Pettersbergsskolan.
1987 - 1989 hade vi egen dojo i Håjums Industriområde.
1990 - 2009 tränade vi på Frälsegårdsskolan.

Idag tränar vi på Arena Älvhögsborg i Trollhättan.

Strömkarlens Karateklubb är medlem i Svenska Karateförbundet och därmed i Riksidrottsförbundet. Vi är också medlemmar i Svenska Karatedo Wadokai

Wadoryu tillhör en av de största karatestilarna i världen med huvudsäte i Japan.
Vår stil kännetecknas av snabb och teknisk karate med influenser från Jujutsu.

Klubbens medlemmar har erövrat DM-, SM- och EM-guld.


Strömkarlens karateklubb händelsen

1980 - 1989

1981 - Förberedelse för start av ny karateklubb av Shingo Ohgami / Göran Eriksson.
1982 - Första nybörjarkurs i januari. Arbetsnamn på klubben: Älvdalens Karateklubb.
1983 - Klubben registreras hos SBF med namnet Strömkarlens Karateklubb.
1984 - Benny Nyström börjar som hjälpinstruktör.
1985 - Uppvisning i Spegelhallen, Granngården med bl.a. Shingo Ohgami.
1986 - Barngrupp startas av Göran Eriksson.
1987 - Egen Dojo i Håjums Industriområde.
1988 - Jon Höglind & Annika Ekstedt ( idag Höglind ) börjar i SKK.
1989 - Konkurs hos hyresvärd. SKK flyttar till Frälsegårdsskolan.

1990 - 1999

1990 - Över 100 medlemmar för första gången.
1991 - Barninstruktörer Annika Höglind & Annica Berggren.
1992 - 10-årsfest i Götasalen.
1993 - Jon Höglind blir Europamästare, Wadokai.
1994 - Jon Höglind deltager i Wado-VM. SKK har uppvisning i Nils Ericsonskolan.
1995 - Gemensamma träningar införs för barn, vuxna, nybörjare och fortsättning 2 ggr/år
1996 - Minskat antal träningar p.g.a. instruktörsbrist och lågt antal medlemmar.
1997 - Uppvisning på Torget i Trollhättan. 4 DM medaljer varav 2 guld.
1998 - Barnträningen ökas till 2 ggr per vecka för högre bälten, sön & tor.
1999 - Email till SKK öppnas, karateklubb.stromkarlens@telia.com, Ingemar Andersen 1:a dan


2000 - 2010

2000 - Hemsida startas www.wadokai-skk.com
2001 - Över 100 medlemmar för 2:a året i rad.
2002 - 20-årsfest, Café Strandgatan.
2003 - Separat grupp för högre bälten barn startas. Över 140 årsmedlemmar.
2004 - Annika Höglind 1:a dan. Över 150 årsmedlemmar.
2005 - Göran Eriksson 3:e dan, Jon Höglind 2:a dan.
2006 - Göran, Jon & Annika tränar med Arakawa Sensei 9:e dan.
2007 - Instruktörerna deltager flitigt på alla träningsläger.
2008 - Uppvisningar i Dojon.
2009 - Dojo flyttas till Arena Älvhögsborg.
2010 - SKK startar ny hemsida, skk-wado.se. Annika Höglind 2:a Dan

2011 - 2020

2011 - Uppvisning i Oden på föreningens dag.
2012 - Göran Sensei flyttar till Kina pga arbete. Jon Höglind 3dan Chefsinstruktör & ordf. David Djokic 1:a dan
2013 - David Djokic och Kenneth Svensson erhåller distriktdomarlicens.
2014 - Jon & Annica läger i Säffle.
2015 - Jon flyttar till Arvika. Göran tillbaka. Annika 3:e dan
2016 - Uppvisning i Betty Barks Park och på Fallens Dagar
2017 - SKK fyller 35 år, artikel i TTELA, vi deltager i "Föreningsdagar" anordnat av Thn Stad
2018 - SKK's instruktörer utbildas i GTU 1, Riksidrottsförbundets tränarutbildning
2019 - Chefsinstruktör Shingo Ohgami gick bort i November. Våra instruktörer går GTU 2.
2020 - Covid-pandemin ledde till att vårterminens träningar ställdes in. I augusti startade vi igen, men åter igen fick vi ställa in alla träningar den 26 oktober och året ut.

2021 - 2030

2021 - Under våren kunde vi endast genomföra utomhusträningar pga Covid-restriktionerna. I augusti startade SKK åter med reguljära träningar. Medlemsantalet var lågt.

2022 - Ny styrelse, och medlemsantalet ökar efter pandemin.

2022 - Ny hemsida https://www.stromkarlens-karateklubb.se/ ; Ingemar Andersen 2:a dan.

2023 - Sasa Popovic 1:a Dan & Eris Andersen 1:a Dan.