www.facebook.com/StromkarlensKarateklubb

Gradering VT24

22.05.2024

STORT GRATTIS TILL ALLA SOM HAR GRADERAT UNDER VT24